برناابزار اولین و بزرگترین تولید کننده دستگاه دریل دروازه ای CNC

مونتاژ سازه

دستگاه مونتاژ H ، نوعی فیکسچر ماشینی می باشد که ...

دستگاه جوش زیر پودری

این دستگاه با دارا بودن شکل خاص خود و امکان حرکت اپراتور ...

برناابزار اولین و بزرگترین تولید کننده دستگاه دریل دروازه ای CNC

نورد سازه

سازه H  به دلیل حرارت ناشی از جوشکاری دچار تابیدگی خواهد شد ...

All Right Reserved 2011, Borna Abzar Sadr co

 Design by www.adco.ir