برناابزار اولین و بزرگترین تولید کننده دستگاه دریل دروازه ای CNC

 

برنا ابزار صدر » مشتریان » تعدادی از مشتری های برنا ابزار صدر

 

تعدادی از مشتری های برنا ابزار صدر

شرکت روف تراس ( 5 دستگاه )

آرین فولاد

 

 

 

 

شرکت سازا دژ ( 2 دستگاه )

 

شرکت ماموت ( 2 دستگاه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت بهنام صنعت پایا ( 2 دستگاه )

 

شرکت رکن سوله ( 2 دستگاه )

 

 

 

شرکت طاقدیس ( 2 دستگاه )

 

شرکت نهراب ( 2 دستگاه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Right Reserved 2011, Borna Abzar Sadr co

 Design by www.adco.ir